Jogi nyilatkozat

A Janssen-Cilag Kft. (a továbbiakban: Janssen) tájékoztatja Önt, hogy honlapjának/weboldalainak böngészése egyúttal az alábbi – a honlap használatával kapcsolatos – feltételek elfogadását is jelenti:

A Janssen, mint a honlap tulajdonosa, minden szükséges erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a honlap aktuális és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget a közölt információk pontosságára, érvényességére és teljességére vonatkozóan. A honlap tulajdonosa nem felel az Internet oldalakhoz való hozzá-, illetve hozzá nem férésből származó károkért, illetve az Internet oldalakon található információk (ideértve a weboldalakon szereplő képeket, videó- és hanganyagokat, egyéb adatokat is) felhasználásából, letöltéséből eredő károkért. A weboldalakon elhelyezett tájékoztatások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak. A weboldalainkról vagy az azon keresztül elért más oldalakról letöltött információk felhasználása saját felelősségre történik. Az oldalt magyarországi látogatóknak szánjuk.

A weboldalak tartalmazhatnak más oldalakhoz kapcsolódó linkeket vagy utalásokat, de a honlap tulajdonosa az ilyen más oldalak tartalmáért nem vállal felelősséget, illetőleg nem felel az ezen tartalomból eredő semmilyen kárért vagy hátrányért. Bármely más oldalhoz kapcsolódó link csupán az Internet oldal használóinak kényelmét szolgálja.

A honlap tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Az Interneten keresztül a honlap oldalairól információk kizárólag személyes használatra tölthetők le, jeleníthetők meg, vagy nyomtathatók ki. Az ily módon letöltött, illetve kinyomtatott oldalakon a weboldalak látogatója továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét és betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket.

A honlap tartalma (ideértve annak szöveges tartalmát, képi, hang- és videó anyagait is) kereskedelmi céllal és/vagy nyilvánosságra hozatal céljából – sem részben, sem egészben – nem terjeszthető, módosítható, vagy használható fel a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A weboldalakon feltüntetett védjegyek, szolgáltatások jelei, cégnevek, kereskedelmi emblémák és termékek nemzetközi oltalom alatt állnak. Használatuk nem megengedett a honlap tulajdonosának előzetes, írásbeli engedélye nélkül, kivéve a cég termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítását.

Bármilyen, a jelen Internet oldalakhoz kapcsolódó elektronikus kommunikációban az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó. A Janssen szabadon használhatja az ilyen kommunikációban található minden információt, beleértve az abban felfedett bármilyen ötletet, találmányt, elvet, technikát vagy know-how-t, bármilyen célra, melyet az oldallal való kapcsolat megkezdésénél meghatároznak. llyen cél lehet termékek és/vagy szolgáltatások fejlesztése, gyártása és/vagy marketingje. A személyes adatokat ide nem értve, a Janssen az Internet oldalaihoz kapcsolódóan, elektronikus úton küldött közlésekre, dokumentumokra vonatkozóan idő- és térbeli korlátozástól mentes, jogdíjmentes, nem kizárólagos engedélyt szerez az ilyen anyagok jogszerű céllal történő felhasználására, közzétételére, lemásolására, átdolgozására, nyilvános bemutatására és lefordítására vonatkozóan.

A jelen Internet oldalakra vagy a honlap tulajdonosai számára bármilyen közleményt küldő személy felelős annak tartalmáért és az abban közölt információkért, ideértve azok valóságát és pontosságát.

Ez a honlap szolgáltatás az oda látogatók számára. A Janssen bármikor – bármilyen előzetes tájékoztatás nélkül – fenntartja a jogot a tartalom törlésére, módosítására vagy kiegészítésére vonatkozóan.

Az oldalon elérhető információknak nem célja az oldal látogatója és a kezelőorvos közötti kapcsolat helyettesítése, csak annak támogatása. Tekintettel arra, hogy nem áll módunkban megválaszolni személyes egészségügyi problémákkal kapcsolatos e-maileket, leveleket, kérjük, konzultáljon az érintett szakterületen jártas egészségügyi szakemberrel, amennyiben olyan egészségügyi problémája van, amelyről a weboldalak említést tesznek.

Ezeket az oldalakat nem 14 éven aluliaknak szánjuk. Arra kérjük a szülőket, hogy szoftvereszközök használatával, vagy online szolgáltatások igénybevételével tegyék biztonságosabbá gyermekeik Internet használatát.

A Janssen weboldalain nem elfogadott az oldalakat látogatók által történő reklámozás és szponzorálás.

A honlap egyes szolgáltatásaihoz és meghatározott oldalaihoz való hozzáférés – a hatályos jogszabályoknak, a Janssen-re vonatkozó egyéb előírásoknak való megfelelés érdekében – regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos szabályokat, valamint a weboldalak használatát érintő adatvédelmi és adatkezelési előírásokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A Janssen fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, továbbá, hogy a honlap szolgáltatásait – előzetes bejelentés nélkül – megszüntesse. Amennyiben a honlap használati feltételeiben bármilyen változás történik, azt a jelen Jogi Nyilatkozatban – a nyilatkozat frissítése útján – közzé tesszük.

A Jogi Nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2011. augusztus 25.

iPhone alkalmazás